Učíme se třídit odpad: Nový odpadkový koš na naší třídě!


Životní prostředí je důležité pro všechny. Abychom se ujistili, že naše planeta zůstane čistá a zdravá, je důležité, abychom se naučili třídit odpad. Abychom pomohli učit naše děti třídit odpad, naše třída se rozhodla pořídit nový odpadkový koš.

Proč je třídění odpadu důležité?

Třídění odpadu je důležité, protože to pomáhá zabránit tomu, aby se odpad ukládal na skládky a znečišťoval životní prostředí. Třídění odpadu může také pomoci získat zpět suroviny, které by jinak byly ztraceny.

Jak náš nový odpadkový koš pomáhá?

Náš nový odpadkový koš je vybaven čtyřmi zásobníky, které jsou určeny pro různé druhy odpadu. Každý zásobník je označen barevnou štítkou, aby bylo jasné, který odpad se má do kterého zásobníku ukládat.

Červený zásobník je určen pro plastové obaly, jako jsou lahve, obaly od potravin a jiné plastové obaly.

Žlutý zásobník je určen pro papír a karton, jako jsou obaly od potravin, časopisy a noviny.

Modrý zásobník je určen pro sklo, jako jsou lahve, sklenice a jiné skleněné obaly.

Černý zásobník je určen pro směsný odpad, jako jsou jídlo, kosti a jiné věci, které nepatří do žádného z ostatních zásobníků.

Jak můžeme učit děti třídit odpad?

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme učit děti třídit odpad. Některé z nich jsou:

  • Vysvětlit jim, proč je třídění odpadu důležité. Děti mohou být motivovány k třídění odpadu, když pochopí, jak to pomáhá životnímu prostředí.
  • Vysvětlit jim, jak třídit odpad. Děti by měly být seznámeny s tím, jaké druhy odpadu patří do jakého zásobníku. Naše nové odpadkové koše jsou označeny barevnými štítky, které jim pomohou pochopit, co patří do kterého zásobníku.
  • Umožnit jim, aby se zapojili. Děti budou mít větší motivaci třídit odpad, když se budou moci aktivně zapojit do procesu třídění.

Učení dětem třídit odpad je důležité pro ochranu naší planety. Naše nové odpadkové koše jsou jedním způsobem, jak pomoci učit děti třídit odpad. Pokud hledáte další způsoby, jak učit děti třídit odpad, můžete se podívat na SrovnavacNabytku.cz, kde najdete spoustu informací o tom, jak učit děti třídit odpad.